Rowery 'uKarola' w Szczawnicy

Pieniny to również idealne miejsce dla osób lubiących wycieczki rowerowe.

10 rowerów górskich MTB dla naszych Gości


Dla naszych Gości oferujemy na miejscu siedem rowerów górskich MTB B'TWIN RockRider 340 koło 26" (rama XL, L, M, S, XS) jeden rower MTB B'TWIN RockRider ST 100 koło 26" (rama XS) jeden rower górski MTB Rockrider ST 50 26" (rama M) oraz jeden rower MTB B'TWIN Racingboy 500 koło 20" Posiadamy również jedną doczepkę rowerową WEERIDE Co-Pilot.
Szczegółowe informacje na zdjęcia poniżej.

Dla osób które przywiozą własne rowery w obiekcie znajduje się odzielne pomieszczenie w którym bezpiecznie mogą przechować je podczas pobytu 'uKarola'. W bliskiej odległości od naszych pokoi ‘uKarola’ znajdują się trasy rowerowe o różnym stopniu trudności i długości.

 

REGULAMIN przy wypożyczeniu rowerów 'uKarola' w Szczawnicy


1. Osoba wypożyczająca rower musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.
2. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie dwóch ważnych dokumentów tożsamości [dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy].
3. Na okres wypożyczenia roweru zostaje zatrzymany depozyt w postaci jednego z dokumentów tożsamości lub kaucja zwrotna w wysokości 900zł.
4. Pracownik obiektu ‘uKarola’ ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
5. Opłaty za wypożyczenie rowerów zawarta jest w cenie wynajmu pokoi. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
6. Obiekt ‘uKarola’ wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić.
7. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Obiekt ‘uKarola’ nie ponosi odpowiedzialności.
8. Gość (klient) ma prawo wybrać odpowiedni dla siebie rower pod względem własnych upodobań, możliwości obiektu ‘uKarola’ i sugestii personelu obsługi.
9. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. 
10. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie i należy zwrócić je w należytej czystości.
11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
12. Obiekt ‘uKarola’ zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru.
13. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest obiekt ‘uKarola’.
14. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z roweru Wypożyczający musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.
15. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia.
16. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie.
17. Obiekt ‘uKarola’ nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego.
18. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

Nasi partnerzy:

uKarola w Szczawnicy - Booking.com