REGULAMIN OBIEKTU uKarola w Szczawnicy

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie ‘uKarola’ przy ulicy Widok 25 w Szczawnicy. Pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00 a kończy o godz. 10:00.
2. Opłata za pobyt wraz z opłatą klimatyczną pobierana jest w dniu przyjazdu (płatność tylko gotówką) zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
4. Osoby nie zameldowane w obiekcie proszone są o opuszczenie domu do godz. 20:00.
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00-6:00
6. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu ,a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
7. Gość powinien zawiadomić właścicieli obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
8. Obiekt i właściciele nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
11. Obiekt zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela obiektu.
12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach pensjonatu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki, itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
14. Na terenie całego pensjonatu obowiązuje ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 - Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł). Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu.
15. W obiekcie i na jego terenie nie akceptujemy zwierząt.
16. Prosimy segregować śmieci. Kosze na segregacje znajdują się na zewnątrz budynku.
17. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym i oznaczonym znajdującym się na parterze budynku.
18. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym i oznaczonym znajdującym się na parterze budynku.
19. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić klucze u właścicieli. Za zagubione klucze pobieramy opłatę w wysokości 40 zł.
20. Przy zameldowaniu pobieramy kaucję za pilot od bramy i telewizora (pilot) w wysokości 50 zł.
21. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój.
22. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody właścicieli obiektu. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz budynku.
23. Wypożyczenie rowerów będących do dyspozycji gości obiektu określa odrębny regulamin.
24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji obiekt przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
25. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Regulamin obiektu ‘uKarola’ w Szczawnicy podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.widok25szczawnica.pl, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w korytarzu obiektu oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz kierownictwo i obowiązuje od dnia 24 czerwca 2016 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu

Nasi partnerzy:

uKarola w Szczawnicy - Booking.com