Homole - najpiękniejszy wąwóz Pienin

Rezerwat "Wąwóz Homole" został utworzony w 1963 roku. Jak będą Państwo mieli okazję się przekonać Wąwóz Homole to malowniczy jar wycięty głęboko w wapiennych skałach przez potok "kamionka". Ten najpiękniejszy skalisty wąwóz małych Pienin o stromych, wielobarwnych ścianach, porośniętych częściowo lasem iglastym stanowi cel wycieczek turystycznych.

Ze względu na urozmaiconą rzeźbę jak i budowę geologiczną, Wąwóz Homole od bardzo dawna budził zainteresowanie specjalistów z różnych dziedzin przyrodniczych.
Flora rezerwatu składa się z kilkuset gatunków roślin naczyniowych. W drzewostanie dominuje świerk, częste są też jesiony i jawor. Z krzewów można tu znaleźć Wiciokrzew czarny (Lonicera Nigra), Porzeczkę alpejską (Ribes Alpium), Bez koralowy (Sambucus Racemosa). W runie przeważają: Szczawnik zajęczy (Oxalis Acetosella), Majownik Dwulistny (Maianthemum Bifolium), Narecznica Samcza (Dryopteris Filix Mas). W rezerwacie rośnie 9 gatunków roślin, które podlegają ścisłej ochronie mi.in.: Bluszcz pospolity (Hedera Helix), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina Acaulis), Cis pospolity (Taxus Baccata), Lilia Złotogłów (Lilium Martagon). Z kolei występujący tu dwulistnik muszy (Ophrys Insectifera) został wymieniony jako gatunek rzadki w polskiej czerwonej księdze roślin.


W miesiącach wakacyjnych liczba zwiedzających może przekroczyć 2000 osób dziennie...

Nasi partnerzy:

uKarola w Szczawnicy - Booking.com